DOŚWIADCZENIE

Jestem absolwentką Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Jerzego Sterczyńskiego oraz w klasie kameralistyki prof. Jerzego Marchwińskiego.

Umiejętności pedagogiczne i metodyczne miałam przyjemność kształcić i rozwijać w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym UMFC pod kierunkiem wybitnych polskich muzyków i pedagogów: prof. Marii Grzebalskiej, prof. dr hab. Zofii Konaszkiewicz oraz prof. Teresy Rosłoń-Esztenyi.

Jako studentka brałam udział w wielu kursach mistrzowskich pod kierunkiem wielkich pianistów i pedagogów, między innymi: Janusza Olejniczaka, Andrzeja Jasińskiego, Edwarda Auera, Iana Browna.

W latach 2001-2002 byłam stypendystką Dartington International Summer Courses w Wielkiej Brytanii w klasie kameralnej sir Emanuela Hurwitza oraz w klasie fortepianu Marka Ray'a.

W sezonie artystycznym 2003/2004 współpracowałam z Estradą Kameralną Filharmonii Narodowej w Warszawie.

W roku 2005 ukończyłam Podyplomowe Studium Menadżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie.

W roku 2008 odbyłam szkolenie podstawowe organizowane prze Fundację SYNAPSIS w zakresie problematyki terapii i edukacji dzieci z autyzmem.

Od 2004 roku współpracuję z dziećmi i młodzieżą w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie jako nauczyciel gry na fortepianie, a także jako pianista - akompaniator, osiągając na tym polu nagrody i wyróżnienia.

W latach 2011-2012 ukończyłam kurs nauczania gry na fortepianie metodą Suzuki nabywając uprawnienia do nauczania na stopniach I, II i III.

 

W latach 2001 - 2009 współpracowałam z Fundacją Wspierania Edukacji Artystycznej biorąc udział we wszystkich jej projektach:

- w latach 2001- 2003 prowadziłam działalność pedagogiczną w Przedszkolu Muzycznym wprowadzając w świat muzyki fortepianowej najmłodszych adeptów sztuki pianistycznej

- w latach 2003 - 2009 prowadziłam działalność pedagogiczną, a także obejmowałam stanowisko kierownika sekcji fortepianu w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia „Ogrodowa“ w Warszawie

- w latach 2008-2009 w roli wykładowcy spotykałam się z młodszymi i starszymi uczniami podczas Letnich Kursów Pianistycznych w Szczecinku

 

Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, seminaria i inne formy dokształcania:

- Seminarium „Rozwój techniki pianistycznej w klasach III-VI na przykładach etiud i ćwiczeń technicznych” prowadzony przez prof. Teresę Manasterską, październik 2007

- Wystąpiłam w roli wykładowcy prowadząc zajęcia z uczestnikami podczas X Jubileuszowego Letniego Kursu Pianistycznego Szczecinek 2008 oraz XI Letniego Kursu Pianistycznego Szczecinek 2009

- Szkolenie na temat „Podstawowe problemy terapii edukacji dzieci z autyzmem” organizowane przez Niepubliczna Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Synapsis”, październik 2008

- Wykład dla nauczycieli gry na fortepianie “Pianoforte czyli dawny fortepian – historia, budowa , brzmienie” prowadzony przez Katarzynę Drogosz, listopad 2008

- Wykład dla nauczycieli gry na fortepianie „Podstawy i rozwój warsztatu pianistycznego” prowadzony przez prof. Marię Grzebalską, listopad 2008

- Forma doskonalenia zawodowego „Sztuka mediacji czyli jak radzić sobie z konfliktem w szkole artystycznej” zorganizowana przez CENSA w Warszawie, październik 2009

- Forma doskonalenia zawodowego „Rozwijanie myślenia kreatywnego młodzieży szkół artystycznych” zorganizowana przez CENSA w Warszawie, grudzień 2009

- Kurs e-learningowy „Zarządzanie czasem” zorganizowany przez CENSA w Warszawie, listopad 2009

- Kurs Techniki Alexandra poprowadzony przez Magdalenę Kędzior, październik 2010

 

 

 

ZAINTERESOWANIA

W zakresie moich zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje edukacja muzyczna dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pod pojęciem edukacji muzycznej rozumiem tu nie tylko naukę gry na fortepianie, ale również wprowadzenie dziecka w świat muzyki poprzez różne inne formy aktywności: zabawy muzyczne i rytmiczno – ruchowe,  wspólne śpiewanie i muzykowanie na instrumentach perkusyjnych oraz poprzez słuchanie muzyki jako aktywną formę relaksacji.

Bardzo ważne jest dla mnie, by te muzyczne spotkania były dla dziecka przyjemnością, wynikały z jego własnej inicjatywy i stopniowo przeradzały się u niego w potrzebę obcowania z muzyką, a nie tylko w obowiązek.

Znamienne jest bowiem, że tam, gdzie u dziecka zaczyna się OBOWIĄZEK, automatycznie kończy się zainteresowanie.

W życiu codziennym cenię sobie aktywność fizyczną, intelektualną i towarzyską.

Zarażona przez męża pasją podróżowania lubię odkrywać ciekawe i piękne miejsca w bliższej i dalszej okolicy. Naszym ulubionym zajęciem jest gubienie się podczas wycieczek rowerowych po Puszczy Kampinoskiej ;-))).To naprawdę świetny sposób na odkrywanie uroczych leśnych zakątków …

Jeśli  zaś chodzi o dalsze wypady to najgłębiej w pamięć zapadła nam wizyta w Karmazynowej Tori przy Miyajima – jednym z najświętszych i jednocześnie najpiękniejszych miejsc w Japonii.

Niezapomniane wrażenia wywieźliśmy również z Portugalii, gdzie szczególnie zachwycił nas zamek Maurów w Sintrze oraz jeden z najdalej na zachód wysuniętych punktów Europy znajdujący się w okolicach Lizbony – Cabo da Roca.

Jeśli akurat nie podróżuję, wolny czas uwielbiam spędzać z mężem, moim synkiem Mateuszkiem oraz z przyjaciółmi.

Czerpię z tych spotkań ogromną przyjemność, gdyż kontakt z drugą osobą jako z CZŁOWIEKIEM jest dla mnie wartością bezcenną…

 

 

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

W mojej pracy zawodowej staram się do każdego powierzonego mi zadania podchodzić z dużym zaangażowanie i profesjonalizmem. Przekonałam się, że to procentuje :-)

- Dyplom za wyróżniający się akompaniament podczas IX Spotkań Muzycznych Instrumentów Dętych w Warszawie (2010)

- Dyplom za wyróżniający się akompaniament podczas VIII  Spotkań Instrumentów Dętych w Warszawie (2008)

- Dyplom dla wyróżniającego się akompaniatora podczas VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Fletowego w Sochaczewie (2008);

- Dyplom za wyróżniający się akompaniament podczas VIII Spotkań Muzycznych Instrumentów Dętych w Warszawie (2008);

- Dyplom uznania za wyróżniający się akompaniament podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Fagotowo-Obojowego w Bytomiu (2007);

- Dyplom za wyróżniający się akompaniament podczas Makroregionalnych Przesłuchań Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych w Warszawie (2006);

- Dyplom za wyróżniający się akompaniament podczas XIV Jasielskich Spotkań Muzycznych im. Stefanii Woytowicz (2006).

 

Moi uczniowie biorą udział w konkursach muzyki solowej i kameralnej zarówno o zasięgu regionalnym jak i ogólnopolskim:

- Regina Kwiek – laureatka III nagrody w Ogólnopolskim Pianistycznym Konkursie Muzyki Polskiej w Skierniewicach (2011),  III miejsce w kategorii "duet fortepianowy" w XIII Miedzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach (2013), nagroda I stopnia w X Konkursie Duetów Dziecięcych "Duettino" (2012), wyróżnienie w X Międzyszkolnym Przeglądzie Kameralistyki Fortepianowej (2013);

- Justyna Żołnacz - laureatka I nagrody w konkursie "Mały czy duzy wirtuoz" w Warszawie (2013), I nagroda w XII Żyrardowskim Konkursie Młodych Pianistów (2013), nagroda II stopnia w X Konkursie Duetów Dziecięcych "Duettino" (2012);

- Telimena Dymowska - laureatka Dyplomu Złotego Wirtuoza w VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym 'Młody Wirtuoz" w Sanoku (2013);

- Oskar Łubnicki – laureat III nagrody w Konkursie „Mały czy duży wirtuoz” w Warszawie (2011);

- Tomasz Woźnicki - laureat Makroregionalnych Przesłuchań Uczniów Klas  Fortepianu Szkół Muzycznych II stopnia (2008);

- Grzegorz Kamiński – laureat II nagrody w I Konkursie Pianistycznym w  Augustowie (2008);

- Zofia Tomaszewska - laureatka nagrody II stopnia w V Konkursie Duetów Dziecięcych Duettino (2007);

- Grzegorz Kamiński i Jan Kaźmierczak - laureaci nagrody II stopnia w V Konkursie Duetów Dziecięcych Duettino (2007).